CLB câu cá Đà nẵng - Hội an : Hình ảnh các chuyến câu | Câu lạc bộ câu cá 4so9

CLB câu cá Đà nẵng - Hội an : Hình ảnh các chuyến câu

Thảo luận trong 'CLB Câu Cá Đà Nẵng - Hội An' bắt đầu bởi dongcienco5, 17/3/08.

 1. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/cau_ca_do_400.jpg" alt="cau_ca_do_400" title="cau_ca_do_400" width="400" height="300" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">Ra ghềnh</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/biet_kich_400.jpg" alt="biet_kich_400" title="biet_kich_400" width="400" height="300" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">L&iacute;nh đặc nhiệm</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/thanh_qua_400_01.jpg" alt="thanh_qua_400_01" title="thanh_qua_400_01" width="400" height="300" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">B&agrave;y h&agrave;ng</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/canh_bua_400.jpg" alt="canh_bua_400" title="canh_bua_400" width="300" height="400" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">Bứa - một loại c&acirc;y rừng c&oacute; l&aacute; d&ugrave;ng nấu canh chua rất tuyệt. Tương tự như l&aacute; dang ở Miền trung ( Quảng ng&atilde;i - B&igrave;nh định - Ph&uacute; y&ecirc;n...)</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/la_bua_400.jpg" alt="la_bua_400" title="la_bua_400" width="400" height="300" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">Đủ chua cho một nồi canh to ( D&ugrave;ng l&aacute; non)</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/chuan_bi__400.jpg" alt="chuan_bi__400" title="chuan_bi__400" width="400" height="300" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">L&agrave;m mồi</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/ca_chin_roi_400.jpg" alt="ca_chin_roi_400" title="ca_chin_roi_400" width="400" height="300" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">C&aacute; tươi nhất thế giới</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/canh_chua_la_bua_400.jpg" alt="canh_chua_la_bua_400" title="canh_chua_la_bua_400" width="400" height="300" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">Canh chua hương rừng - ngon tuy&ecirc;t!!!</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/cung_ly__400.jpg" alt="cung_ly__400" title="cung_ly__400" width="400" height="300" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">Dz&ocirc;!</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/mat_qua_400.jpg" alt="mat_qua_400" title="mat_qua_400" width="400" height="300" />
  </p>
  <p align="center">
  <font face="times new roman,times" size="4" color="#0000ff">Chung một ph&iacute;a lưng!!!</font>
  </p>
   
 2. dangngocsang

  dangngocsang Thành viên mới

  <p>
  &nbsp;* Độc chi&ecirc;u thật đấy Anh Đ&ocirc;ng ui !
  </p>
  <p>
  Mai chiều đi ba c&aacute;i vụ ghềnh n&agrave;y cho Em k&eacute; với nghe. T&egrave;o đi theo giữ c&aacute; cho mấy Anh th&ocirc;i.
  </p>
  <p>
  H&igrave; h&igrave;...&nbsp; Chiều ni 5h chiều Em ra ghềnh B&atilde;i Nam đ&acirc;y. C&oacute; g&igrave; Em nhắn nh&eacute;.
  </p>
   
 3. ngoclinh

  ngoclinh Chủ nhiệm CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An

  <p>
  <font size="3">@ Cu t&egrave;o..!</font>
  </p>
  <p>
  <font size="3">Thường k&ecirc;u T&egrave;o phải c&oacute; từ Cu đằng trước n&oacute; mới o&aacute;ch. </font>
  </p>
  <p>
  <font size="3">L&acirc;u ni kh&ocirc;ng thấy tăm hơi ? H&ocirc;m n&agrave;o đi c&acirc;u ghềnh th&igrave; alo nh&eacute;.</font>
  </p>
   
 4. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">@ T&egrave;o!</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Đi theo ra ghềnh th&igrave; Ok th&ocirc;i, kiếm mấy người trong tấm h&igrave;nh m&agrave; rủ !!! biết ai ko?</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Mấy tấm h&igrave;nh đ&oacute; tớ chụp h&ocirc;m trưa h&ocirc;m qua, 17-3-2008 ... qua vệ tinh!</font>
  </p>
   
 5. tuanhx

  tuanhx Sáng lập viên - BCN CLB câu cá 4so9

  <p>
  Xin ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c hội c&acirc;u c&aacute; Đ&agrave; nẵng_Hội an
  </p>
  <p>
  Cho em gửi lời nhắn Đến b&aacute;c Linh . b&aacute;c Linh ơi h&ocirc;m n&agrave;o v&agrave;o đi c&acirc;u với b&aacute;c H&aacute;n l&agrave;m ơn đem theo &iacute;t l&aacute; Bứa cho anh em 4so9 thưởng thức nha . Em nh&igrave;n thấy t&ocirc; l&aacute; bứa non hấp dẫn qu&aacute; nhưng m&agrave; chưa được thưởng thức bao giờ.
  </p>
  <p>
  Ch&uacute;c mọi người vui khỏe.
  </p>
  <p>
  Tuấn H&agrave;ng Xanh.
  </p>
   
 6. dangngocsang

  dangngocsang Thành viên mới

  <p>
  <font face="andale mono,times" size="4" color="#0000ff">* Th&acirc;n gởi B&aacute;c Cả Linh v&agrave; Anh Đ&ocirc;ng&nbsp; Anh Ch&acirc;u !</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times" size="4" color="#0000ff">H&igrave; h&igrave;.... Em &uacute;t trong nh&agrave; m&agrave;. Cứ gọi T&egrave;o th&ecirc;m...cu g&igrave; cũng Ok cả. Mấy &Ocirc;ng Anh cũng thường gọi l&agrave; Cu T&egrave;o vậy m&agrave;. Th&acirc;n thương th&ocirc;i.</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times" size="2"><font size="4" color="#0000ff">Mấy h&ocirc;m nay&nbsp;T&egrave;o lu bu việc qu&aacute;, chiều ni (chủ nhật&nbsp;) nước đầy chảy sớm n&ecirc;n T&egrave;o tranh thủ kiếm t&ocirc;m ra b&atilde;i đ&aacute; cho đỡ ghiền, Trời gi&oacute; to qu&aacute;, cần 5 m&eacute;t vương ra l&agrave;&nbsp;đ&uacute;ng b&agrave;i.......&quot;thổi lu&ocirc;n&quot;. </font></font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times" size="2"><font size="4" color="#0000ff">Thế l&agrave; T&egrave;o gặp ngay ... &quot;c&aacute; đục&quot; to tổ chảng , lấy ho&agrave;i kh&ocirc;ng l&ecirc;n...đứt&nbsp;cước mất ti&ecirc;u (Đ&uacute;ng rồi cước 50 m&agrave; gặp cục đ&aacute; th&igrave; phải đứt th&ocirc;i!).&nbsp;&nbsp;Định cầu cứu Anh Em, kh&ocirc;ng biết mấy Anh c&oacute; đang l&ecirc;nh&nbsp;đ&ecirc;nh&nbsp;s&ocirc;ng nước kh&ocirc;ng nữa. H&igrave; h&igrave;.. T&egrave;o xuất chi&ecirc;u 36...&quot;CHUỒN&quot;... &quot;M&Oacute;M&quot;...&quot;CH&Aacute;Y kh&eacute;t lẹt&quot;.</font></font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times" size="4" color="#0000ff">Hẹn đi ghềnh nhớ al&ocirc; cho T&egrave;o với nghe.&nbsp;</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times" size="4" color="#0000ff">&nbsp;Xin Ch&uacute;c tất cả Mạnh khỏe!</font>
  </p>
   
 7. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p align="justify">
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">H&ocirc;m n&agrave;o B&aacute;c Linh đi SG th&igrave; nhắn anh Xi&ecirc;m ( Th&agrave;nh vi&ecirc;n số 53) đi Sơn tr&agrave; kiếm &iacute;t l&aacute; bứa mang v&agrave;o để anh em 4so9 thưởng thức. L&aacute; n&agrave;y&nbsp;ở T&acirc;y nguy&ecirc;n cũng c&oacute; nhưng&nbsp;Đ&ocirc;ng c&oacute; lẽ tuần n&agrave;y bận việc kh&ocirc;ng về&nbsp;được. &nbsp;</font>
  </p>
   
 8. thuoclao

  thuoclao Thành viên mới

  <p>
  <font size="3">C&oacute; mấy ảnh c&acirc;u SeaBass ở Yokohama mới thực hiện, xin chia sẻ c&ugrave;ng c&aacute;c b&aacute;c.</font>
  </p>
  <p>
  <a href="javascript:void(0)" title="img_0632_800" onclick="window.open('/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/popup.php?url=/image_upload/7355/img_0632_800.jpg&clTxt=Bấm ảnh để đóng cửa sổ','Image', 'width=500, height=300, scrollbars=no, toolbar=no, location=no, status=no, resizable=yes, screenX=100, screenY=100'); return false;">#</a>
  </p>
  <p>
  <a href="javascript:void(0)" title="img_0642_800" onclick="window.open('/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/popup.php?url=/image_upload/7355/img_0642_800.jpg&clTxt=Bấm ảnh để đóng cửa sổ','Image', 'width=500, height=300, scrollbars=no, toolbar=no, location=no, status=no, resizable=yes, screenX=100, screenY=100'); return false;">#</a>
  </p>
  <p>
  <a href="javascript:void(0)" title="img_0666_800" onclick="window.open('/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/popup.php?url=/image_upload/7355/img_0666_800.jpg&clTxt=Bấm ảnh để đóng cửa sổ','Image', 'width=500, height=300, scrollbars=no, toolbar=no, location=no, status=no, resizable=yes, screenX=100, screenY=100'); return false;">#</a>
  </p>
  <p>
  <a href="javascript:void(0)" title="img_0687_800" onclick="window.open('/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/popup.php?url=/image_upload/7355/img_0687_800.jpg&clTxt=Bấm ảnh để đóng cửa sổ','Image', 'width=500, height=300, scrollbars=no, toolbar=no, location=no, status=no, resizable=yes, screenX=100, screenY=100'); return false;">#</a>
  </p>
  <p>
  <a href="javascript:void(0)" title="img_0691_800" onclick="window.open('/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/popup.php?url=/image_upload/7355/img_0691_800.jpg&clTxt=Bấm ảnh để đóng cửa sổ','Image', 'width=500, height=300, scrollbars=no, toolbar=no, location=no, status=no, resizable=yes, screenX=100, screenY=100'); return false;">#</a>
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   
 9. ngoclinh

  ngoclinh Chủ nhiệm CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An

  <font size="3" color="#0000ff">C&oacute; thấy g&igrave; đ&acirc;u ??? !!!</font>
   
 10. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">B&aacute;c Linh ơi n&oacute; l&agrave; c&aacute;c đường link, B&aacute;c bấm v&agrave;o chỗ c&aacute;c dấu # th&igrave; sẽ xem được h&igrave;nh.</font>
  </p>
   
 11. ngoclinh

  ngoclinh Chủ nhiệm CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An

  <p>
  <font size="4" color="#000080">Gởi bạn L&ecirc; H&ograve;ang C&ocirc;ng.</font>
  </p>
  <p>
  <font size="4" color="#000080">Rất c&aacute;m ơn bạn C&ocirc;ng đ&atilde; cho những h&igrave;nh ảnh tuyệt vời.Hy vọng bạn c&oacute; th&ecirc;m những h&igrave;nh ảnh mới....Th&acirc;n</font>
  </p>
   
 12. thuoclao

  thuoclao Thành viên mới

  <p>
  Daiwa&nbsp;m&ugrave;a hoa anh&nbsp;đ&agrave;o...&nbsp;
  </p>
  <p>
  <a href="javascript:void(0)" title="img_0789_800" onclick="window.open('/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/popup.php?url=/image_upload/7355/img_0789_800.jpg&clTxt=Bấm ảnh để đóng cửa sổ','Image', 'width=500, height=300, scrollbars=no, toolbar=no, location=no, status=no, resizable=yes, screenX=100, screenY=100'); return false;">#</a>
  </p>
  <p>
  <a href="javascript:void(0)" title="img_0799_800" onclick="window.open('/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/popup.php?url=/image_upload/7355/img_0799_800.jpg&clTxt=Bấm ảnh để đóng cửa sổ','Image', 'width=500, height=300, scrollbars=no, toolbar=no, location=no, status=no, resizable=yes, screenX=100, screenY=100'); return false;">#</a>
  </p>
   
 13. tse_siuye

  tse_siuye Thành viên mới

  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/5036/recovered_jpeg_digital_camera_39_800.jpg" alt="recovered_jpeg_digital_camera_39_800" title="recovered_jpeg_digital_camera_39_800" width="800" height="600" />
   
 14. Pktuong

  Pktuong Thành viên mới

  <p>
  @ Tạ văn Thọ
  </p>
  <p>
  Eo &ocirc;i! mấy b&aacute;c d&aacute;m đăng c&aacute;i ảny nuy tr&ecirc;n 50% n&agrave;y tr&ecirc;n mạng &agrave;.
  </p>
  <p>
  Thế b&aacute;c l&agrave; &quot;nguời mẫu&quot; thứ mấy trong ảnh vậy :). C&aacute;c b&aacute;c up t&ecirc;n nguời mẫu l&ecirc;n lu&ocirc;n để anh em chi&ecirc;m nguỡng cho &quot;t&ograve;an diện&quot; :)
  </p>
  <p>
  M&agrave; ng&ograve;ai biển lạnh lắm. Chắc c&aacute;c b&aacute;c vừa nh&acirc;m nhi xong n&ecirc;n bốc hỏa mới nuy tập thể vậy hả hehehe!
  </p>
  <p>
  Cẩn thận kẻo bịnh c&aacute;c b&aacute;c ạ.
  </p>
   
 15. tse_siuye

  tse_siuye Thành viên mới

  <p>
  <font size="2">C&ugrave; Lao Ch&agrave;m đ&ecirc; c&aacute;c đồng ch&iacute; ơi.<img src="http://www.4so9.com/image_upload/5036/72q90040_640_01.jpg" alt="72q90040_640_01" title="72q90040_640_01" width="640" height="480" /></font>
  </p>
  <p>
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/5036/recovered_jpeg_digital_camera_156_640.jpg" alt="recovered_jpeg_digital_camera_156_640" title="recovered_jpeg_digital_camera_156_640" width="640" height="480" />
  </p>
  <p>
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/5036/recovered_jpeg_digital_camera_38_640.jpg" alt="recovered_jpeg_digital_camera_38_640" title="recovered_jpeg_digital_camera_38_640" width="640" height="480" />
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   
 16. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">15 ng&agrave;y nữa đ&aacute;nh đấm v&ocirc; tư được rồi.</font>
   
 17. tse_siuye

  tse_siuye Thành viên mới

  <p>
  <font size="2">C&acirc;u c&aacute; đ&ecirc;!</font>
  </p>
  <p>
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/5036/recovered_jpeg_digital_camera_212_640.jpg" alt="recovered_jpeg_digital_camera_212_640" title="recovered_jpeg_digital_camera_212_640" width="640" height="480" />
  </p>
  <p>
  <font size="2">C&aacute; Nh&oacute;i đ&ecirc;!</font>
  </p>
  <p>
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/5036/dscn0225_640.jpg" alt="dscn0225_640" title="dscn0225_640" width="640" height="480" />
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   
 18. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">Qu&aacute; đ&atilde; đ&ecirc;! Một c&aacute;i lẩu đ&ecirc;!!!<img src="http://4so9.com/cauca/../tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/emotion-2.gif" border="0" alt="Kh&oacute;c" title="Kh&oacute;c" width="42" height="27" /></font>
  </p>
   
 19. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p align="justify">
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">R&ocirc; phi Hồ Đăkuy đ&acirc;y b&agrave; con wơi! Mồi giun, mồi t&eacute;p đồng thả xuống n&oacute; ăn như chết đ&oacute;i. Một con 7 lạng ngồi nướng tại chỗ, rau sống, dưa chuột, muối ớt, một th&ugrave;ng bia... ph&ecirc;!</font>
  </p>
  <p align="center">
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/4930/ca_ro_phi_ho_dakuy_400.jpg" alt="ca_ro_phi_ho_dakuy_400" title="ca_ro_phi_ho_dakuy_400" width="400" height="300" />
  </p>
   
 20. tse_siuye

  tse_siuye Thành viên mới

  <p>
  <font size="2">C&aacute; Hồng đ&ecirc; anh Đ&ocirc;ng ơi.</font>
  </p>
  <p>
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/5036/24032006189_640.jpg" alt="24032006189_640" title="24032006189_640" width="640" height="480" />
  </p>
  <p>
  <font size="2">S&oacute;ng lừng Vịnh Đ&agrave; Nẵng đ&ecirc;.</font>
  </p>
  <p>
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/5036/dscn0348_640.jpg" alt="dscn0348_640" title="dscn0348_640" width="640" height="480" />
  </p>
  <p>
  <img src="http://www.4so9.com/image_upload/5036/dscn0347_640.jpg" alt="dscn0347_640" title="dscn0347_640" width="640" height="480" />
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   

Thế Giới Mồi Câu - mồi câu cá

Chia sẻ trang này