Đà nẵng - Hội an : Con nước câu. | Page 2 | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Đà nẵng - Hội an : Con nước câu.

Thảo luận trong 'CLB Câu Cá Đà Nẵng - Hội An' bắt đầu bởi dongcienco5, 5/7/07.

 1. vespa-9250

  vespa-9250 Thành viên mới

  <p>
  Sao giống anh K&iacute;nh, anh Đạm, giống d&acirc;n SG c&acirc;u ch&eacute;p, về chỉ to&agrave;n nu&ocirc;i. Bữa về ĐN anh K&iacute;nh&nbsp;cho xem con Hồng ky' tư bơi đẹp ra phết.
  </p>
  <p>
  Anh Đ&ocirc;ng li&ecirc;n hệ b&aacute;c Nh&acirc;n khi n&agrave;o c&oacute; dịp v&agrave;o SG thử&nbsp;đi c&acirc;u Tr&aacute;p, Chẽm. Nhiều v&ocirc; kể, c&aacute; trong rừng n&oacute; ra, kh&ocirc;ng như ĐN dạo n&agrave;y, kiếm con c&aacute; to đỏ cả con mắt, mồi th&igrave; phải l&agrave; loại Đối c&ograve;n sống th&igrave; mới nhạy.
  </p>
  <p>
  M&agrave; c&oacute; v&agrave;o th&igrave; h&uacute; tiếng em đi k&eacute; nữa nhe. Đồng hương muh<img src="http://4so9.com/cauca/../tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/drunk.gif" border="0" alt="Th&egrave;&amp;nbsp;lưỡi" title="Th&egrave;&amp;nbsp;lưỡi" width="58" height="30" />
  </p>
  <p>
  Th&acirc;n
  </p>
  <p>
  Khải
  </p>
   
 2. dongcienco5

  dongcienco5 PCN CLB câu cá Đà Nẵng Hội An - BCV CLB câu cá 4so

  <p>
  <font face="times new roman,times" size="3" color="#0000ff">To: &nbsp;Khải!</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">M&igrave;nh l&acirc;u l&acirc;u về cũng đi c&acirc;u với anh K&iacute;nh v&agrave; anh Đạm đ&oacute;, con hồng 1,4kg c&oacute; phải bắt được ở cầu Nam &ocirc; c&aacute;ch đ&acirc;y gần 01 th&aacute;ng kh&ocirc;ng?. Mấy anh thả v&agrave;o hồ cho đẹp một thời gian th&ocirc;i, c&oacute; hẹn giờ cả đấy!!!</font>
  </p>
  <p>
  <font face="Times New Roman" size="3" color="#0000ff">Bữa n&agrave;o hẹn nhau c&acirc;u k&eacute;o một ch&uacute;t n&agrave;o!</font>
  </p>
   
 3. vespa-9250

  vespa-9250 Thành viên mới

  <p>
  Hi anh Đ&ocirc;ng,
  </p>
  <p>
  Đ&uacute;ng rồi, ở cầu Nam &ocirc;. Bữa n&agrave;o về cũng theo ảnh l&ecirc;n đ&oacute;.&nbsp;
  </p>
  <p>
  Chỉ trừ ng&agrave;y 30 c&ograve;n lại mấy năm trước tết n&agrave;o về DN kh&ocirc;ng Nam &Ocirc; th&igrave; cũng H&ograve;n Chảo. Nhưng đi H&ograve;n Chảo hơi sợ, tại trước em tho&aacute;t chết ngo&agrave;i đ&oacute;, đang c&acirc;u trời nổi bảo, g&atilde;y b&aacute;nh l&aacute;i, gi&oacute; thổi thuyền ra xa, may c&oacute; chiếc t&agrave;u đ&aacute;nh c&aacute; thấy n&oacute; chạy cả tiếng trời ra k&eacute;o v&agrave;o. Chuyến đ&oacute; c&oacute; cả ghe cả 6-7 người, c&oacute; cả anh T&acirc;n-bonus, giờ đi Mỹ rồi. Sợ vậy nhưng ai rủ th&igrave; kh&ocirc;ng từ chối được, tại m&aacute;u c&acirc;u n&oacute; ngấm trong người.
  </p>
  <p>
  T&iacute;nh tết n&agrave;y về DN lấy nước biển nu&ocirc;i &iacute;t t&ocirc;m, c&aacute; đối d&agrave;nh c&acirc;u tại mấy ng&agrave;y tết người ta kh&ocirc;ng b&aacute;n. Mồng một, mồng hai hứng cũng chơi. Anh thấy mức độ ghiền của em cỡ n&agrave;o. Cả năm c&ocirc;ng việc rồi mấy khi được thả hồn với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n. Gần tết rảnh rỗi c&oacute; c&acirc;u k&eacute;o m&igrave;nh l&agrave;m chuyến H&ograve;n Chảo 2 ng&agrave;y một đ&ecirc;m cho thỏa c&aacute;i cơn ghiền đi anh. Ngo&agrave;i đ&oacute; m&agrave; c&aacute; Đối sống c&acirc;u phao lớn c&oacute; m&agrave; hốt đậm, để em mua &iacute;t c&aacute;i phao đ&egrave;n trong n&agrave;y mang về.
  </p>
  <p>
  Bữa tết t&acirc;y về đ&oacute; rủ ai cũng bận. Anh coi c&oacute; chương tr&igrave;nh g&igrave; cho tết ta em xin một xuất tham gia, đồ nghề c&acirc;u k&eacute;o của em ngo&agrave;i đ&oacute; c&ograve;n nhiều lắm.
  </p>
  <p>
  C&oacute; g&igrave; tết gặp nhau c&acirc;u k&eacute;o t&iacute; nhe.
  </p>
  <p>
  Khải&nbsp;
  </p>
  <p>
  &nbsp; &nbsp;
  </p>
   
 4. Mêcâucá01

  Mêcâucá01 Thành viên mới

  Ghi gi ma chag thay dc chu gi zay
   

Chia sẻ trang này